Skip links

privacyverklaring

privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijf ik hoe ik je gegevens verwerk en bescherm. Ik volg daarin de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

toestemming

Door de informatie en diensten op www.yogametcarolien.nl te gebruiken, ga je akkoord met deze privacyverklaring en de voorwaarden die ik hierin heb opgenomen.

gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Yoga met Carolien, in de persoon van Carolien van Zuilekom. Je kunt mij bereiken via info@yogametcarolien.nl.

type gegevens

Afhankelijk van de betreffende dienst verwerkt Yoga met Carolien verschillende types gegevens van cursisten:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Betaalgegevens
  • Technische gegevens: bijvoorbeeld IP-adressen, type browser en andere technische informatie over het apparaat waarmee je onze online kanalen bezoekt
  • Overige gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en/of via e-mail of ten behoeve van de (privé)lessen.

bewaartermijn

Gegevens van deelnemers aan cursussen, workshops of andere bijeenkomsten (fysiek of online) bewaar ik tot vijf jaar na dato.

inzicht in je gegevens

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van je eigen gegevens. Daarvoor kun je contact met mij opnemen.

delen van informatie met derden

Ik deel je gegevens alleen met derde partijen wanneer dit nodig is om mijn overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden.

beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en tref daarom maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens sluit ik verwerkersovereenkomsten met partijen die namens Yoga met Carolien persoonsgegevens verwerken om de beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. Mocht er onverhoopt toch een situatie ontstaan met mogelijke gevolgen voor jouw privacy, dan zal ik je hier zo spoedig mogelijk over informeren.

meer informatie

Voor meer informatie over de manier waarop Yoga met Carolien met jouw gegevens omgaat, kun je mij via e-mail (info@yogametcarolien.nl) of via het contactformulier benaderen.

autoriteit persoonsgegevens

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien ik mij niet aan bovengenoemde houd.